Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Styrdokument

De övergripande styrdokumenten i Kils kommun är vision, strategiska mål och värdegrund.

Mandatperioden 2023–2026

Kommunen styrs av det eller de partier som tillsammans har majoritet i kommunfullmäktige.

Strategiska mål och vision

Kils kommuns sätt att styra är baserat på modellen ”balanserad styrning”. Här kan du läsa om vår styrmodell.

Visionen Kil - på rätt spår, som visar hur de förtroendevalda vill att Kil ska utvecklas. Här kan du läsa om vår vision och framtidsidéer.

De strategiska målen med perspektiven ekonomi, medborgare, medarbetare, hållbar utveckling visar vad kommunen ska prioritera för att vi på sikt ska nå visionen. Läs mer om de strategiska målen.

Här kan du också läsa om vår värdegrund.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder beslutar i olika nivåer. Läs vem som beslutar vad.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024