Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Avgifter

För att täcka nödvändiga kostnader för Kils kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar tas en årlig VA-avgift ut. Kommunen ska inte tjäna pengar på verksamheten.

Abonnemanget

För att få kommunalt vatten och avlopp måste man ha ett abonnemang hos kommunen. Det är fastighetsägaren som står för abonnemanget för en fastighet. Om en hyresgäst finns på fastigheten får fastighetsägaren själv debitera denna.

Om du inte har kommunalt vatten och avlopp, kan du begära anslutning genom att göra en servisanmälan. Teknisk chef kan ge mer information om kostnader och förutsättningar. Mer information om abonnemanget finns i ABVA Allmänna Bestämmelser om VA-abonnemanget.

Vattenavläsning

Med ett så kallat självavläsningskort kan du själv läsa av din vattenmätare. Självavläsningskort skickas ut en gång per år. Genom att regelbundet läsa av din vattenmätare kan du tidigt upptäcka en onormalt hög förbrukning.

VA-verken byter vattenmätare hos abonnenten. Vattenmätaren byts ut när den varit i drift sin maximala tid, dvs. den tid som fastställts av Swedac som är föreskrivande myndighet. VA-personal är dagligen ute i fastigheter och industrier för att uppfylla ställda krav. Kils vatten mäts i dag av drygt 2900 vattenmätare.

Ägarbyte

Om du säljer din fastighet (eller liknande förändring) ska du anmäla det genom att fylla i och skicka in den här blanketten. Pdf, 70.4 kB, öppnas i nytt fönster. Du kan annars bli debiterad för avgifter som den nya ägaren rätteligen ska stå för.

VA-avgiften

VA-avgiften består av en fast avgift och en rörlig avgift. Det du betalar i VA-avgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet och ta hand om och rena avloppsvattnet.

Fakturering

VA-avgifter faktureras fyra gånger per år, tre gånger med beräknad förbrukning baserad på förbrukningen föregående år och en faktura baserad på din avläsning av vattenmätaren.

Frågor och svar om vattenavläsning och fakturor

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
15 maj 2024