Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Riksintressen

För att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer med särskilt stort värde för växt- och djurliv och för oss människor är vissa områden i Sverige skyddade.

Riksintressen kan pekas ut för områden som är av stor nationell betydelse. Områdena kan vara viktiga av olika skäl. Det kan exempelvis vara så att områdena innehåller naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga att de gör områdena viktiga för hela landet. Men det kan också vara så att områdena är viktiga för att de ska användas till någon exploatering, till exempel för vägar, järnvägar eller någon energianläggning.

Skyddade områden i Kils kommun

Du hittar information om vilka områden i Kil som är skyddade och som pekas ut som riksintresse i Kils kommuns översiktsplan.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
27 maj 2024