Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Brottsförebyggande arbete

Vi vill att du ska känna dig trygg, säker och må bra i Kils kommun. Vi vet att det inte är en självklarhet, därför arbetar vi med de här frågorna i olika forum. Ett av dessa är trygghetsgruppen.

Trygghetsgruppen arbetar med folkhälsofrågor, brottsförebyggande och ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar).

Gruppen består av representanter från kommunens alla sektorer, till exempel förebyggargruppen, fastighet, Kilsbostäder AB, skolan, kultur och fritid (ungdomsgården), näringslivet och brottsförebyggande samordnare. Arbetet utgår från det medborgarlöfte som kommunen och polisen har tagit fram tillsammans. Med i gruppen finns också vår kommunpolis och säkerhetskoordinator från säkerhetsavdelningen på Karlstadsregionens räddningstjänstförbund.

Trygghetsgruppen lyfter händelser som skapar oro och tar gärna emot tips från allmänheten angående sådant som väcker oro. Brott ska alltid anmälas.

Medborgarlöftet är en del av Polismyndighetens styrmodell. Här kan du läsa mer om hur den fungerar.

Gör så här för att anmäla

Vid akuta fall och pågående brott ring SOS Alarm, 112.

För att göra en anmälan eller lämna tips ring Polisen, 114 14

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
27 maj 2024