Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Lämna medborgarförslag

Två tjejer tränar i utegymmet på Frykstahöjden.

Utegym på Frykstahöjden, restaurering av lekpark på Lundsområdet i Fagerås och en hundrastgård i Kil är exempel på medborgarförslag som har blivit eller kommer att bli verklighet.

Om du har en bra idé, tycker att något borde förbättras eller liknande, kan du skriva ett medborgarförslag. Politikerna tar ställning till medborgarförslagen - en del av dem godkänns, andra inte.

Skicka in ditt medborgarförslag

När du har ett förslag ska du skicka in det till kommunen. Använd gärna vår e-tjänst nedan för att skicka in ditt förslag. Du kan också skicka via e-post till kommun@kil.se eller via vanlig post till Kils kommun, Box 88, 665 23 KIL.

Observera att medborgarförslaget ska innehålla namnteckning, därför behöver du scanna in det och skicka det som en PDF-fil om du gör det via e-post.

Vad garanterar kommunen?

Om du har uppfyllt kraven, garanterar vi att kommunfullmäktige tar med ditt förslag i dagordningen till nästa sammanträde. Du blir inbjuden till detta sammanträde och får möjligheten att presentera förslaget under fem minuter.

När kommunstyrelsen är klar med sin utredning lämnar de ett förslag till beslut.

Du får ta del av förslaget och blir inbjuden till sammanträdet när kommunfullmäktige ska besluta om ditt förslag. I praktiken innebär det att du kan få ett beslut inom cirka fyra månader.

Regler för medborgarförslag

  • Du som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i kommunfullmäktige, genom medborgarförslag.
  • Kommunfullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas.
  • Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.
    Här hittar du kommunens adress och öppettider.
  • Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av kommunfullmäktige, om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.
  • Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.
  • När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.
  • Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
21 mars 2024