Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Skolskjuts

Elever i förskola och grundskola kan få skolskjuts när närhetsprincipen är uppfylld. Elever i gymnasiet har rätt till bidrag till elevresor.

Grundskola - turlistor 2023–2024

Här hittar du turlistor för skolskjuts. Vissa tider kan bli justerade efter inkörningsperioden som är ungefär två veckor. Hemresetiderna kommer att finnas på respektive skola. Tänk på att vara ute i god tid (cirka fem minuter) vid din påstigningsplats, skolbussen har ingen möjlighet att vänta.

BUSS 6 (TUR NR 1075) - påstigningsplats och tid

 • Kils vårdcentral 06.45
 • Sannerudsskolan 06.46
 • Boda sjön 07.10
 • Boda Kyrka 07.13
 • Norra boda 07.15
 • Bodaskolan 07.18

BUSS 8 (TUR NR 1055) - påstigningsplats och tid

 • Lenemyrakorset 07.05
 • Lene Kappen 07.08
 • Lene Granlunden 07.09
 • Bodatorp 07.12
 • Östmarken Fjällsäter 07.29
 • Renstad 07.37
 • Renstad Lobacken 07.38
 • Takenetorp 07.42
 • Smedserud 5 07.44
 • Bodaskolan 07.50

BUSS 7 (TUR NR 1054) - påstigningsplats och tid

 • Ärtetan Skräddarbråten 06.25
 • Ärtetan Ljungby 06.28
 • Björknäs 5 06.33
 • Högboda Gård Tomthaget 06.35
 • Björknäs 26 06.41
 • Södra Grimstad, korset 06.46
 • Brevik 06.52
 • Nyängen 06.56
 • Bodaskolan 07.00, (högstadieelever byte till buss 1, som finns under rubriken Sannerudsskolan 7–9)

BUSS 7 (TUR NR 1501) - påstigningsplats och tid

 • Ärtetan Ljungby 07.25
 • Ärtetan där Nole 07.27
 • Björknäs 5 07.29
 • Högboda Gård Tomthaget 07.30
 • Björknäs 6 07.32
 • Bjurdämman 07.37
 • Grimstad 07.41
 • Högboda Rönnbacka 07.43
 • Brevik 07.48
 • Nyängen 07.51
 • Bodaskolan 07.55

BUSS 5 (TUR NR 1005) - påstigningsplats och tid

 • Sannerudsskolan 07.50
 • Vintervägen 07.59
 • Frykfors Edvardsberg 08.08
 • Skogs Gård 08.13
 • Prästbol 08.19
 • Karlsbol Åsen 08.22
 • Fagerås 08.23
 • Fageråsskolan 08.25

BUSS 6 (TUR NR 1004) - påstigningsplats och tid

 • Säldebråten 07.27
 • Lene Berget 07.30
 • Lene Gönäsvägen 07.31
 • Säldebråten där Väste 07.35
 • Säldebråten, Bäckliden 07.37
 • Säldebråten, Backen 07.42
 • Täppåsen 07.44
 • Forsnor 07.48
 • Tomta Sjöbråten 07.50
 • Halla Bygdegård 07.53
 • Bostället 08.00
 • Skållerud 08.02
 • Ås 08.12
 • Lindesnar 08.19
 • Lindesnar Sörgårn 08.20
 • Lindesnar Smebacken 08.21
 • Fageråsskolan 08.25

BUSS 9 (TUR NR 1007) - påstigningsplats och tid

 • Svenserud 08.03
 • Gassebolskorset 08.15
 • Gönäs 08.17
 • Gönäs Banvaktstugan 08.19
 • Gönäsvägen 08.22
 • Fageråsskolan 08.24

BUSS 11 (TUR NR 1500) - påstigningsplats och tid

OBS - går endast jämna veckor

 • Kil, Gränderna 06.40
 • Tolitaskolan 07.26

BUSS 11 (TUR NR 1033) - påstigningsplats och tid

 • Nilsby 06.55
 • Nilsby Emaus 06.59
 • Nilsby Tomthult 40 07.02
 • Korset in till Kammersrud 07.07
 • Ransby Hagen 07.07
 • Norra Smedstad 1 (vändplan) 07.11
 • Hasselbolshaget 07.12
 • Tolitavägen 07.14
 • Säby Gård 07.15
 • Kappnäsvägen 07.17
 • Korset till Kappnäsvägen 07.18
 • Annita 07.20
 • Nedre Bondestad Stora vägen hlp 1 07.22
 • Nedre Bondestad Stora vägen hlp 2 07.22
 • Nedre Bondestad Stora vägen hlp 3 07.24
 • Tolitaskolan 07.26

BUSS 9 (TUR NR 1040) - påstigningsplats och tid

 • Nolby gård 06.50
 • Edet 06.56
 • Södra Näs 07.00
 • Frykåsen 07.04
 • Frykåsen 12 07.06
 • Korsnäs 07.07
 • Övre Bondestad där Väst 07.14
 • Övre Bondestad gamla skolan 07.14
 • Myrångsdrågen 07.21
 • Ugglakorset 07.22
 • Tolita där Väst 07.23
 • Tolitaskolan 07.26

BUSS 9 (TUR NR 1066) - påstigningsplats och tid

 • Råglanda 07.33
 • Trångstad 14 07.35
 • Trångstad Dalen 07.37
 • Rudstorp Gatback 07.38
 • Sörby 2 07.44
 • Enås gård 07.45
 • Korsning Enås Haga/Enås Bostället 07.45
 • Trångstad Ås 07.51
 • Tolitaskolan 07.55

BUSS 10 (TUR NR 1041) - påstigningsplats och tid

 • Edsbacken 06.55
 • Bodetta 3 06.56
 • Västra Ringstad 07.04
 • Ringstadsvägen 07.12
 • Högåsen där Öst 07.14
 • Tröstad Annedal 07.15
 • Korset Frykerudsvägen 07.17
 • Moholm 07.26
 • Sandviken stugan 07.29
 • Pålstad gård 07.37
 • Tolitaskolan 07.40

BUSS 11 (TUR NR 1042) - påstigningsplats och tid

 • Söderås 07.38
 • Trångstad Säter 07.40
 • Trångstad Lugnet 07.42
 • Trångstad Ängen 07.44
 • Trångstad Harsätterstorp 07.44
 • Tolitaskolan 07.47

Vikstaskolan

BUSS 4 (TUR NR 1058) - påstigningsplats och tid

 • Hannäs 08:00
 • Tollstadtorps Gård 08:02
 • Tollestad 5 08:05
 • Tollestadbacken 08:06
 • Vikstaskolan 08:10

Buss 4 (TUR NR 1136) - påstigningsplats och tid

 • Stenen 08:15
 • Vikstaskolan 08:20

BUSS 2 (TUR NR 1057) - påstigningsplats och tid

 • Östra Gunnita 07:48
 • Gunnita 20 07:49
 • Harkevål 07:50
 • Framgården 07:54
 • Norra Rävlinge 07:58
 • Rävlinge 1 07:59
 • Sandlyckevägen 08:03
 • Äng 08:05
 • Fryksta vattenverk 08:08
 • Vikstaskolan 08:15

Buss 2 (TUR NR 1059) - påstigningsplats och tid

 • Stenen 08:20
 • Vikstaskolan 08:25

Buss 4 (TUR NR 1136) - påstigningsplats och tid

 • Stenåsenskolan 08:20
 • Vikstaskolan 08:25

Buss 10 (TUR NR 1060) - påstigningsplats och tid

 • Frykenslingan 07:55
 • Apertin, Majorens väg 08:04
 • Apertin 08:07
 • Mogården 08:11
 • Halsmo 08:15
 • Stolpen Måns Smeds väg 08:17
 • Vikstaskolan 08:25

Buss 7 (TUR NR 1501) - påstigningsplats och tid

 • Täppåsen 08:05
 • Vikstaskolan 08:25

BUSS 11 (TUR NR 1042) - påstigningsplats och tid

 • Trångstad 07:59
 • Kil, Gränderna 08:13
 • Vikstaskolan 08:17

BUSS 1 (TUR NR 1503) - påstigningsplats och tid

 • Renstad Lobacken 06:50
 • Takentorp 06:54
 • Smedserud 5 06:57
 • Bodaskolan 07:00
 • Lene Lövåsen 07:07
 • Sannerudsskolan 07:24

BUSS 2 (TUR NR 1002) - påstigningsplats och tid

 • Skållerud korset mot hembygdsgården 06:30
 • Gönäs 06:46
 • Gassebolskorset 06:48
 • Myre 06:48
 • Fageråsskolan 06:53
 • Skogs gård 06:58
 • Frykfors Edvardsberg 07:02
 • Gunnita Högbacka 07:05
 • Östra Gunnita 07:06
 • Harkevål 07:07
 • Rävlinge 07:09
 • Fryksta Vattenverk 07:13
 • Frykenslingan 07:18
 • Apertin 07:25
 • Illberg 07:26
 • Mogården 07:30
 • Stenen 07:33
 • Sannerudsskolan 07:37
 • Dallidenskolan 07:40

BUSS 3 (TUR NR 1003) - påstigningsplats och tid

 • Nilsby Hägne 06:55
 • Nilsby 07:00
 • Sörbymyren 07:15
 • Tollestatorps Gård 07:24
 • Tollesta Framvik 07:25
 • Tollestad 10 07:25
 • Tollestadbacken 07:25
 • Vikstaskolan 07:26
 • Västra Lersätter 07:28
 • Stavgatan 16 07:29
 • Sannerudsskolan 07:30

BUSS 4 (TUR NR 1061) - påstigningsplats och tid

 • Torrestadsvägen 06:50
 • Edsbacken 07:00
 • Bodetta där Väste 07:02
 • Tröstad Annedal 07:16
 • Frykerudsvägen 07:18
 • Östra Glänne Nyhem 07:19
 • Moholm 07:22
 • Söderås 07:26
 • Trångstad Harsäterstorp 07:31
 • Trångstad 16 07:32
 • Trångstad 14 07:32
 • Rudstorp Gatback 07:33
 • Hannäs 07:37
 • Sannerudsskolan 07:42

Buss 4 (TUR NR 1154) - påstigningsplats och tid

 • Stinsens väg 07:45
 • Sannerudsskolan 07:50
 • Galaxen 07:52

BUSS 5 (TUR NR 1087) - påstigningsplats och tid

 • Tolitaskolan 07:30
 • Råglanda Gärdet 07:32
 • Rud 07:39
 • Hannäsvägen 07:43
 • Sannerudsskolan 07:48
 • Vikstaskolan 07:50

Grundskola - störningar och avbokning

Störningar i skolskjutsen, som större förseningar eller inställda turer, kommuniceras via SMS till vårdnadshavare. Om du är vårdnadshavare och har bytt telefonnummer eller inte får några SMS vid skolskjutsstörningar - mejla till skolskjuts@kil.se

Barn och vårdnadshavare i Kil kan också ladda ned Värmlandstrafiks skol- och trafikapp Bussklubben. Den innehåller specifik information om ditt barns resa. Du kan bland annat få en notis när ditt barn har stigit på och av bussen. Läs mer om bussklubben på Region Värmlands sida Länk till annan webbplats..

Region Värmland publicerar även rapporterade störningar på sin sida Störningar i skoltrafiken Länk till annan webbplats..

Elever som inte bor efter färdvägen, utan där skolbussen gör en avstickare för att hämta/lämna elev, måste avboka i god tid om eleven inte ska hämtas på grund av till exempel sjukdom.

Vårdnadshavare avbokar skolbussen till Hällestabuss 010-585 25 00.

Grundskola - regler och ansökan

Inför kommande läsår

Följande elever måste ansöka om skolskjuts inför varje läsår:

 • elever som börjar i förskoleklass
 • elever som börjar i årskurs 1
 • elever som har växelvis boende
 • elever som går i grundskola och av särskilda skäl behöver skolskjuts.

Övriga elever med skolskjuts behöver inte ansöka, utan planeras in i skolskjutsen inför varje läsår utifrån folkbokföringsadress.

Vi tar emot ansökningar även efter annonserat sista datum att ansöka (15 april för läsåret 2024/2025) men kan då inte garantera att ansökan blir godkänd innan terminsstarten.

Under läsåret

Vid förändringar, som växelvis boende eller särskilda skäl, kan ansökan om skolskjuts göras under läsåret. Handläggningstiden är 14 dagar.

För att eleven ska få skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan. Finns det gång- och cykelväg mäts avståndet där. I de fall skolskjuts medges gäller avståndsreglerna även för avståndet mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats.

Förskoleklass till årskurs tre: 1 kilometer.
Årskurs fyra till nio: 2 kilometer.

Rätten till skolskjuts är undantagen inom tätbebyggt område Länk till annan webbplats.
Se sidan ett för årskurs F–6 eller sidan två för årskurs 7–9.

Rätt till skolskjuts av andra skäl

Elever kan få skolskjuts även om avståndet är kortare än vad som står ovan. Funktionshinder, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet kan göra att eleven får skolskjuts.

Elev kan ha rätt till skolskjuts vid växelvis boende. Rätten gäller under följande förutsättningar.

 • Föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis (varannan vecka) hos båda.
 • Båda föräldrarna bor i Kils kommun och minst en av föräldrarna bor inom skolans upptagningsområde.
 • Övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Elev som väljer annan skola än den anvisade skolan har inte rätt till skolskjuts om det innebär en extra kostnad för kommunen.

Steg 1: Beställ grundskolebiljett

Här beställer du som är vårdnadshavare grundskolebiljett till elev som fått beslut om att åka skolskjuts med linjetrafik (buss och tåg) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdnadshavaren loggar in på ”Mina sidor” med bank-id. När beställningen har hanterats får du ett sms när biljetten kan laddas ner till appen.

Steg 2: Skapa ett konto i Värmlandstrafiks app

Du behöver ha Värmlandstrafiks app nedladdad och i den skapa ett konto till vilken grundskolebiljetten laddas ned. Gör så här för att skapa ett konto:

Starta appen

 • Välj “Mitt konto” nederst i Huvudmenyn och klicka på “skapa nytt konto”
 • Godkänn hantering av personuppgifter
 • Mata in ditt mobilnummer (elevens) och klicka på “Skicka” (SMS)
 • Öppna mottaget SMS med avsändare “MobiTime” och klicka på länk (som öppnar appen igen)
 • Gå till appens Huvudmeny och se längst ned att ditt mobilnummer är registrerat

Steg 3: Ladda ner den digital grundskolebiljetten till appen

 • Öppna mottaget sms med avsändare” Skolbiljett” och klicka på länk
 • Klicka på länk till appen “Värmlandstrafik”
 • I appen: Klicka på “Hämta biljett”
 • Se att grundskolebiljetten nu finns i biljettinkorgen

Gymnasiet - ansökan och resor

När du börjar gymnasiet har du rätt till bidrag till elevresor. Du eller din vårdnadshavare ansöker via vår e-tjänst nedan. Gymnasiebiljett gäller för innevarande läsår.

 • Du är berättigad till gymnasiebiljett till och med vårterminen det år du fyller 20 år och är studerande på gymnasiet och folkbokförd i Kils kommun.
 • Om du har inackorderingstillägg så är du inte berättigad till gymnasiebiljett.
 • Är du nyinflyttad och behöver gymnasiebiljett under terminen så ansöker du om gymnasiebiljett. Handläggningstiden är upp till 14 dagar. Under tiden så betalar du dina resor till skolan själv.

Ansök om gymnasiebiljett

Ansök om gymnasiebiljett via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.
För att ansöka måste du ha ett BankID, ett SäkerhetsID fungerar inte. Vårdnadshavare kan söka för sina barn.

Guider om hur du laddar ner din gymnaisebiljett

När du har ansökt om gymnasiebiljett får du ett sms med en länk skickad till din mobiltelefon med instruktioner för att få din gymnasiebiljett i Värmlandstrafiks app (Mobitime).

Här kan du läsa om hur du går tillväga för att få din digitala gymnasiebiljett. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns möjlighet till en fysisk gymnasiebiljett för den som önskar. Byte mellan fysisk och digital gymnasiebiljett kan göras max en gång per läsår.

Borttappad eller trasig gymnasiebiljett

Använd vår e-tjänst för borttappad eller trasig gymnasiebiljett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så får du ett mejl eller sms när den nya gymnasiebiljetten är klart att hämta. Handläggningstiden är upp till 14 dagar. Under tiden så betalar du dina resor till skolan själv. Ett ersättningskort kostar 200 kronor.

Resebidrag

Här kan du läsa vad som gäller för att få resebidrag.

Inför kommande läsår

Ansökan om skolskjuts för kommande läsår ska vara inlämnad senast 15 april för

 • elever som går i anpassad gymnasieskola
 • elever som går i gymnasiet och av särskilda skäl behöver skolskjuts

Under läsåret

Vid förändringar, som växelvis boende eller särskilda skäl, kan ansökan om skolskjuts göras under läsåret. Handläggningstiden är 14 dagar.

Kontaktuppgifter

Marita Engdahl är skolskjutsansvarig i Kils kommun. Om du behöver nå henne kan du meja eller lämna röstmeddelande.

Marita Engdahl, 0554-193 83
skolskjuts@kil.se

Telefontider:
Tisdag, torsdag och fredag klockan 8.30–10.

Bussklubben
Ta del av trafikinformation och följ barnets resa: Bussklubben Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
14 juni 2024