Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Elevhälsa och särskilt stöd

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en god arbetsmiljö.

Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en god arbetsmiljö. Varje skola har sin egen elevhälsa.

Under skoltiden följer skolsköterska och skolläkare barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsobesök, läkarundersökningar och vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Till skolkuratorn kan du vända dig om det är någonting som känns jobbigt och du behöver prata, få stöd eller hjälp i någon situation. Du kan alltid kontakta din skolkurator för att fråga om råd. Du bestämmer alltid tillsammans med din skolkurator hur ni ska gå vidare.

Specialpedagogen arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet.

Här kan du läsa mer om stöd, åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Vilket stöd finns det?
Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
20 maj 2024