Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Frånvaro och ledighet

Elever har närvaroplikt och skolplikt. Därför måste du göra en frånvaroanmälan varje morgon ditt barn är frånvarande från skolan. Sjukanmälan kan du göra antingen via telefon eller Skola24.

Frånvaroanmälan via telefon

 • Svenska: 0515-777 323
 • Somaliska: 0515-777 315
 • Arabiska: 0515-777 314

Tänk på att:

 • Du ska knappa in barnets personnummer med siffor.
 • Du kan bara anmäla frånvaro för en dag i taget.
 • Sjukanmälan ska ske före skolstart
 • Om du ringer efter klockan 12 blir din frånvaroanmälan registrerad för nästa dag.
 • När registreringen är klar får du en bekräftelse.
 • Du kan när som helst avbryta din frånvaroanmälan genom att lägga på luren.

Frånvaroanmälan via Skola24 webbsida eller app

Du kan även göra din frånvaroanmälan via Skola24. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du även anmäla frånvaro för del av dag till exempel tandläkarbesök. Anmäl via Skola24.se eller med mobilappen.

Ledighetsansökan

Lärare kan bevilja en elev kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Längre sammanlagd ledighet än 10 dagar beslutas av rektor. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är:

 • frånvarons längd
 • elevens studiesituation
 • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
 • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ledighet en eller flera dagar

En ledighetsansökan gör du via skola24. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns en instruktionsfilm som visar hur du gör om du vill vara ledig hela dagar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledighet del av dag

Om du endast behöver vara ledig del av dag gör du en vanlig frånvaroanmälan i skola24. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
12 juni 2024