Gå till innehåll
Driftinformation 5
Kontakta oss

Skolskjuts för grundskoleelever

Elever i förskola och grundskola kan få skolskjuts när närhetsprincipen är uppfylld.

Grundskola - störningar och avbokning

Störningar i skolskjutsen, som större förseningar eller inställda turer, kommuniceras via SMS till vårdnadshavare. Om du är vårdnadshavare och har bytt telefonnummer eller inte får några SMS vid skolskjutsstörningar - mejla till skolskjuts@kil.se

Barn och vårdnadshavare i Kil kan också ladda ned Värmlandstrafiks skol- och trafikapp Bussklubben. Den innehåller specifik information om ditt barns resa. Du kan bland annat få en notis när ditt barn har stigit på och av bussen. Läs mer om bussklubben på Region Värmlands sida Länk till annan webbplats..

Region Värmland publicerar även rapporterade störningar på sin sida Störningar i skoltrafiken Länk till annan webbplats..

Elever som inte bor efter färdvägen, utan där skolbussen gör en avstickare för att hämta/lämna elev, måste avboka i god tid om eleven inte ska hämtas på grund av till exempel sjukdom.

Vårdnadshavare avbokar skolbussen till Hällesta buss 010-585 25 00.

Grundskola - regler och ansökan

Inför kommande läsår

Följande elever måste ansöka om skolskjuts inför varje läsår:

 • elever som börjar i förskoleklass
 • elever som börjar i årskurs 1
 • elever som har växelvis boende
 • elever som går i grundskola och av särskilda skäl behöver skolskjuts.

Övriga elever med skolskjuts behöver inte ansöka, utan planeras in i skolskjutsen inför varje läsår utifrån folkbokföringsadress.

Vi tar emot ansökningar även efter annonserat sista datum att ansöka (15 april för läsåret 2024/2025) men kan då inte garantera att ansökan blir godkänd innan terminsstarten.

Under läsåret

Vid förändringar, som växelvis boende eller särskilda skäl, kan ansökan om skolskjuts göras under läsåret. Handläggningstiden är 14 dagar.

För att eleven ska få skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan. Finns det gång- och cykelväg mäts avståndet där. I de fall skolskjuts medges gäller avståndsreglerna även för avståndet mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats.

Förskoleklass till årskurs tre: 1 kilometer.
Årskurs fyra till nio: 2 kilometer.

Rätten till skolskjuts är undantagen inom tätbebyggt område Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Se sidan ett för årskurs F–6 eller sidan två för årskurs 7–9.

Rätt till skolskjuts av andra skäl

Elever kan få skolskjuts även om avståndet är kortare än vad som står ovan. Funktionshinder, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet kan göra att eleven får skolskjuts.

Elev kan ha rätt till skolskjuts vid växelvis boende. Rätten gäller under följande förutsättningar.

 • Föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis (varannan vecka) hos båda.
 • Båda föräldrarna bor i Kils kommun och minst en av föräldrarna bor inom skolans upptagningsområde.
 • Övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Elev som väljer annan skola än den anvisade skolan har inte rätt till skolskjuts om det innebär en extra kostnad för kommunen.

Steg 1: Beställ grundskolebiljett

Här beställer du som är vårdnadshavare grundskolebiljett till elev som fått beslut om att åka skolskjuts med linjetrafik (buss och tåg) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdnadshavaren loggar in på ”Mina sidor” med bank-id. När beställningen har hanterats får du ett sms när biljetten kan laddas ner till appen.

Steg 2: Skapa ett konto i Värmlandstrafiks app

Du behöver ha Värmlandstrafiks app nedladdad och i den skapa ett konto till vilken grundskolebiljetten laddas ned. Gör så här för att skapa ett konto:

Starta appen

 • Välj “Mitt konto” nederst i Huvudmenyn och klicka på “skapa nytt konto”
 • Godkänn hantering av personuppgifter
 • Mata in ditt mobilnummer (elevens) och klicka på “Skicka” (SMS)
 • Öppna mottaget SMS med avsändare “MobiTime” och klicka på länk (som öppnar appen igen)
 • Gå till appens Huvudmeny och se längst ned att ditt mobilnummer är registrerat

Steg 3: Ladda ner den digital grundskolebiljetten till appen

 • Öppna mottaget sms med avsändare” Skolbiljett” och klicka på länk
 • Klicka på länk till appen “Värmlandstrafik”
 • I appen: Klicka på “Hämta biljett”
 • Se att grundskolebiljetten nu finns i biljettinkorgen

Kontaktuppgifter

Marita Engdahl är skolskjutsansvarig i Kils kommun. Om du behöver nå henne kan du meja eller lämna röstmeddelande.

Marita Engdahl, 0554-193 83
skolskjuts@kil.se

Telefontider:
Tisdag, torsdag och fredag klockan 8.30–10.

Bussklubben
Ta del av trafikinformation och följ barnets resa: Bussklubben Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
1 juli 2024