Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Biltvätt

Om du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten släpper du ut miljöfarliga ämnen helt orenade i naturen via gatubrunnarna.

Tvätta inte bilen på gatan eller i ditt garage

Vattnet från din biltvätt innehåller både föroreningar från bilen och kemikalier från de bilvårdsprodukter du använder. Det smutsiga tvättvattnet innehåller exempelvis kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester.

Om du tvättar bilen på garageuppfarten eller gatan rinner tvättvattnet orenat via dagvattenledningar ut i närmaste vattendrag. Kanske till en plats där barnen badar på sommaren?

Tvättar du bilen i garaget kommer vattnet orenat till kommunens reningsverk där de miljöfarliga ämnena förstör reningsprocessen.

Vad säger lagen om att tvätta bilen på gatan?

Miljöbalkens hänsynsregler gäller oss alla. De säger att vi är skyldiga att göra vad som krävs och är möjligt för att undvika skador i miljön eller för människors hälsa. Det innebär att tvättvattnet från bilen inte får släppas ut i naturen då det innehåller tungmetaller och oljor. Det innebär också och att vi ska undvika kemikalier som kan medföra risk för miljön och att vi ska välja miljövänligare alternativ. Att tvätta bilen på gatan är alltså inte okej enligt miljöbalkens regler.

Tvätta bilen utan att förstöra miljön – så gör du

Välj en biltvätt eller gör-det-själv-hall. Här finns reningsanläggningar som skiljer bort föroreningarna innan vattnet leds vidare.

Välj miljöanpassade bilvårdsprodukter. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen som kan skada djur- och växtlivet i sjöar och vattendrag. Även miljöanpassade bilvårdskemikalier innehåller sådana ämnen, men fördelen är att reningsverken snabbare och lättare bryter ner dem.

Filmer, lär dig mer

Svenskt vatten har tagit fram några korta filmer som berättar om varför du ska välja att tvätta bilen i en biltvätt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här hittar du också svar på några vanliga myter som finns om biltvätt på gatan.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 juni 2024