Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Radon

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar och som förekommer naturligt i marken. Radon kan tränga upp genom marken in i byggnader och bostäder. Radon frigörs också från vissa byggnadsmaterial till exempel blåbetong.

Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Mäta radonhalten

Att mäta radon är enkelt. En långtidsmätning tar minst två månader och ska göras under eldningssäsongen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
2 maj 2024