Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Parkeringstillstånd

Om du har ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och stället du ska besöka kan du få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

För att få parkeringstillstånd ska du ha ett varaktigt funktionshinder som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Om du inte kör fordonet själv utan åker med som passagerare kan du bara få parkeringstillstånd om du inte kan lämnas ensam utan behöver förarens stöd och hjälp hela tiden utanför fordonet. Parkeringstillståndet kan återkallas om det missbrukas.

Exempel på när du inte får tillstånd

Det finns situationer då du inte kan få ett parkeringstillstånd. Det gäller exempelvis om du:

  • har ett rörelsehinder under en kortare period
  • är blind (men inte har något rörelsehinder)
  • har svårt att ta dig i och ur ett fordon
  • har svårt att bära saker
  • har mag- och tarmproblem, exempelvis tarminfektion eller inkontinens, som gör att du akut kan behöva uppsöka en toalett.

Så här ansöker du om parkeringstillstånd

Du ska ansöka om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. I kils kommun ansöker du genom vår e-tjänst. Ansökan måste styrkas med läkarintyg. OBS! gäller även vid förlängning. Handläggningstiden är cirka tre veckor. Ansökan och tillstånd är kostnadsfritt.

Parkeringsavgift

I Värmlands kommuner behöver du inte betala någon avgift utan du lägger ditt tillstånd synligt i fordonet. Du kan även ställa dig på en vanlig parkeringsplats om handikapplatsen är upptagen.

Om parkeringstillståndet används utanför Värmland bör du ta reda på vilka regler för avgift som gäller där. Tillståndet gäller även inom Europeiska unionen (EU).

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är Länsstyrelsen. Slutlig instans är Transportstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med vid ett eventuellt avslag.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
27 maj 2024