Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Tolk

Möjligheten att ge uttryck för åsikter, känslor och tankar är en förutsättning för att känna delaktighet i det svenska samhället. Dit hör också att förstå vad andra säger. Om du inte kan svenska har du rätt till tolk i kontakten med oss på kommunen.

Tolk bokas av handläggare

Det är din handläggare på de olika förvaltningarna som beställer tolken. Tala om för din handläggare när du bokar mötet att du behöver tolk.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
29 maj 2024