Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Vilket stöd finns det?

Alla barn och elever har rätt till ledning och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt. En del elever har också rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.

Om du misstänker att ditt barn har behov av särskilt stöd ska du kontakta barnets lärare och skolledningen. Rektor har skyldighet att se till att starta upp en utredning om eleven har behov av särskilt stöd. Utredningen visar ifall eleven har behov av särskilt stöd eller andra åtgärder.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
22 maj 2024