Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Arkiv och släktforskning

I arkivet förvarar vi arkivlagda handlingar från kommunens verksamheter och bolag.

I arkivet finns till exempel:

  • Protokoll från nämnder och utskott.
  • Diarieförda handlingar och ärenden.
  • Ekonomisk redovisning och bokföring.
  • Betygskataloger och kopior.
  • Här finns också material från 1860-talet och framåt från de upphörda kommunerna Stora Kil, Frykerud och Boda, samt bevarade handlingar från Kils municipalsamhälle 1902–1962.

Varje kommunal nämnd ansvarar för sina egna handlingar till dess att de överlämnas till kommunarkivet, vanligtvis efter 5–10 år.

Arkivets handlingar är allmänna, vilket innebär att alla har rätt att ta del av dem så länge de inte är skyddade av sekretess. Att begära ut material för studier på plats i kommunhuset är alltid kostnadsfritt. I de fall kopior krävs tas en avgift ut enligt fastställd taxa.

Öppettider kommunarkivet

Kils kommunarkiv finns i kommunhuset och är öppet 8–16 måndag till fredag. Eftersom entrén till kommunhuset är låst behöver du boka en tid för att få komma in. Hör av dig till Kommunarkivarie Malin Karlsson.

Här kan du läsa mer om lokalhistoria och släktforskning

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024