Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Lämna anbud

Om du vill bli leverantör till kommunen är ett första steg att ta reda på om det finns upphandlingar där ditt företag är verksamt. Här får du tips och råd på hur du ska göra.

Ta reda på vilka upphandlingar som finns

Prenumerera på en annonstjänst

Att prenumerera på en annonstjänst är förmodligen det smidigaste sättet att få information om nya upphandlingar. Det kostar en slant, men då missar du heller inga upphandlingar som kan vara av intresse.

Exempel på annonstjänst: E-Avrops Upphandlingsbevakning & Upphandlingsbibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på CPV-koder hos upphandlingsverktyget

Det är kostnadsfritt att prenumerera. Här kan du skapa ett konto och välj vad du vill bevaka. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Titta på vår sida hos E-Avrop

De flesta myndigheter publicerar upphandlingar som är aktuella för dem på respektive hemsidor. Dessa upphandlingar är aktuella just nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ha dialog med en verksamhet där inköpsbehovet är litet

När inköpsbehovet ligger under direktupphandlingsgränsen och inköpet inte behöver annonseras i en offentlig upphandling kan du ha en dialog direkt med verksamheten.

Lämna anbud

När du funnit en upphandling där du tror att du skulle kunna bli en god leverantör är det dags att lämna anbud. Innan du lämnar ditt anbud är det viktigt att du säkerställer att ditt anbud är komplett och att inga uppgifter saknas.

Steg ett är att skapa ett leverantörskonto, vilket är kostnadsfritt, och sen kan du påbörja arbetet.

Steg för steg

1. Följ instruktionerna i upphandlingsdokumentet

Följ instruktionerna som anges i upphandlingsdokumenten (också känt som förfrågningsunderlag). Upphandlingsdokument innehåller oftast:

  • Information och föreskrifter om upphandlingen, ”formkrav”.
  • En kravlista med så kallade ”skakrav” som måste uppfyllas.
  • Ett förslag på avtal, kallas ibland för ”kommersiella villkor”.
  • En utvärdering. Här framkommer det hur kommunen väger pris mot kvalitet och vilket anbud som antas.
  • Andra bilagor som kan vara intressant för en anbudslämnare.

2. Säkerställ krav och villkor

Säkerställ att anbudet uppfyller samtliga krav och villkor som den upphandlande organisationen har angivit.

3. Svara på allt som efterfrågas

Titta noga igenom för att se att du har svarat på det som vi har frågat efter.

Exempel: Ett vanligt är att vi efterfrågar ett bevis på ledningssystem ofta med en punktlista vad som minst ska finnas med, och leverantörer skickar in sin egen kvalitetsmanual. Det här gör jobbet för upphandlaren mycket svårare för att förstå om kravet uppfylls. Ett förslag är då att bemöta kraven punkt för punkt.

4. Kvalitetssäkra

Kontrollera att du har lämnat in beskrivningar och bevisning. Chanserna att komplettera i efterhand är små.

5. Svara på alla frågor

Svara på alla frågor, även de som är självklara för dig. Vi kan endast ta hänsyn till de svar och handlingar som lämnas i anbudet.

6. Lämna anbudet i tid

Om anbudet lämnas för sent så kan det inte prövas. Rekommendationen är att börja i tid med upphandlingen. Tidsfristen för att ställa frågor är ofta cirka 10 dagar kortare än anbudsfristen, så börjar du för sent, finns det risk att du behöver lämna anbud med utestående frågor.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
8 maj 2024