Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Nätverk och samarbeten

Illustration som symboliserar företagarrådet.

Företagarrådet i Kil är din röst och dina öron. Hit kan du vända dig när du vill diskutera behov, idéer eller lämna synpunkter. I vårt företagarråd sitter lokala företagare från olika branscher för att bland annat bevaka att de lokala företagens intresse tas till vara.

En mötesplats för diskussion

Företagarrådet ska fungera som en bro mellan de lokala företagen och kommunen. Rådet träffas varannan månad och diskuterar frågor och förslag som företagare i Kil anser är viktiga.

Ledamöter

Kommunen utser företagarrådet men företagen nominerar sina representanter. Ledamöterna utses för en tvåårsperiod. Utöver de åtta företagsrepresentanterna ingår även kommunalråden Anders Johansson (S) och Kenneth Bengtsson (C).

Ann-Chatrin Olsson
Husman och Hagberg
070-735 89 82

Evelina Hultman
070-735 89 82

Henrik Fredriksson
0554-191 26

Ing-Britt Bergström
070-633 45 01

Joakim Wändel
070-554 04 73

Jonny Åkerberg
Snickarverkstan

Kikki Ahlstedt Karlsson
070-233 06 11

Magnus Christoffersson
070-339 03 70

Martin Nilsson
Alfa Neon

Anders Johansson
kommunalråd (S)
0554-191 70

Kenneth Bengtsson
kommunalråd (C)
0554-195 32

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
7 maj 2024