Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Vi bygger nytt särskilt boende


Vi bygger nytt särskilt boende som ska vara inflyttningsklart år 2026. Detta medför begränsad framkomlighet på vägar och gator kring Sannerudshemmet.

  • Grinnemogatan är avstängd (norr om särskilda boendet). Det innebär stopp för extern bil-, gång- och cykeltrafik. Använd alternativa vägar.
  • Halva Åkergatan är stängslad för att öka säkerheten. Framkomligheten blir begränsad och vägen är prioriterad för de boende på Åkergatan.
  • Vi rekommenderar övriga i området att själva använda och hänvisa besökare till Ringvägen. Avstängningarna öppnas preliminärt vid årsskiftet 2025/2026.
  • För besökare och anhöriga finns en parkeringsyta vid särskilda boendet. Följ skyltning.

Aktuellt just nu:

  • Bygget stängt för semester 28-31.

Sidinformation

Sidan publicerad:
11 juli 2024