Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Fornlämningar

En fornlämning är något gammalt från förr som människor har lämnat efter sig. Det kan vara saker som hus, gamla saker, eller gravar. Fornlämningar är viktiga för att vi ska förstå hur människor levde förr i tiden. Här kan du läsa om fornlämningar som finns i Kil.

Bronsåldersrösen, Göpåsberget

Göpåsberget har fått sitt namn efter göpa, värmländska för lodjur. Några stenrösen på toppen utgör minnen från sen stenålder eller bronsålder. Markerad led utgår från Frykåsens ordenshus, cirka 14 kilometer nordväst om Kil, väg 45, mot Sunne.

Se var Bronsålderrösen på Göpåsberget ligger i vår karta (karta.kil.se) Länk till annan webbplats.

Fornborg på Glänneklätten

Stupar brant ned mot öster, söder och väster. Mot norr har platån försetts med en försvarsmur och använts som en tillflyktsort i ofärdstider.

Se var Fornborg på Glänneklätten ligger i vår karta (karta.kil.se) Länk till annan webbplats.

Illbergs järnåldersgravfält

Elva runda stensättningar och en gravhög. Gravfältet är inte arkeologiskt undersökt men härstammar sannolikt från yngre järnåldern 400–1050 efter Kristus.

Se var Illbergs järnåldersgravfält ligger i vår karta (karta.kil.se) Länk till annan webbplats.

Mogårdens gravfält

Detta gravfält med 22 gravhögar och 5 runda stensättningar härstammar troligtvis från järnålderns senare tid, år 400–1050 efter Kristus. Inbjudande rastplats med bord och bänkar.

Se var Mogårdens gravfält ligger i vår karta (karta.kil.se) Länk till annan webbplats.

Runnevåls gravfält

Dessa 95 gravhögar utgör Värmlands största gravfält, utgrävda i början av 1990-talet. Gravkullarna visade sig enligt C14 -prover vara från folkvandringstiden cirka 400–550 år efter Kristus.Visning efter överenskommelse

Kils Arkeologiska sällskap, Egon Hörbäck, 070-396 50 21.

Se var Runnevåls gravfält ligger i vår karta (karta.kil.se) Länk till annan webbplats.

Ärtetan befästningsvärn

Vid äldsta landsvägen, Kungsvägen, mot Norge invid Svingbacken finns detta befästningsvärn. Det är en skans, som var i bruk under ofärdstiderna på 1600-talet då Sverige och Norge låg i krig.

Se var Ärtetan befästningsvärn ligger i vår karta (karta.kil.se) Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 maj 2024