Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Regler och avgifter

Här hittar du information om teminsavgifter och hur familjerabatten fungerar om ni är flera i samma familj som studerar på Kulturskolan. När du spelar ett intrument så måste du ha ett hemma att öva med. Många instrument behöver du själv ordna, men vissa går att hyra i mån av tillgång.

Terminsavgift

  • Kursavgift, 860 kronor per termin.
  • Vuxna över 20 år, 1 400 kronor per termin.
  • Studerande över 20 år, 860 kronor per termin.
  • Orkester, ensemble och kör ingår i kursavgiften. Vill du bara delta i orkester, ensemble eller kör kostar det 550 kronor per termin.
  • Instrumentverkstad, 550 kronor per termin.
  • Instrumenthyra, 350 kronor per termin.

Familjerabatt

Om flera syskon går i våra kurser kan du få familjerabatt. Rabatten gäller inte vuxen, orkester, ensemble, kör eller instrumentverkstad.

Så här fungerar familjerabatten:

  • Äldsta personen fullt pris.
  • Andra familjemedlemmen betalar 688 kronor.
  • Tredje familjemedlemmen betalar 602 kronor.
  • Fjärde familjemedlemmen betalar 516 kronor.

Instrumenthyra

Övningsinstrument måste finnas i hemmet. Gitarr, slagverk, piano och keyboard kan du inte hyra hos Kulturskolan. Däremot hyr vi ut stråk- och blåsinstrument i mån av tillgång. Prata med din lärare för att få mer information.

Kostnaden för att hyra instrument är 350 kronor per termin och instrument, vilket tillkommer utöver terminsavgiften.

Debitering och frånvaro

Debitering sker med full avgift från första lektionstillfället. Om uppsägning inte sker enligt nedan debiteras eleven även om man inte infinner sig på sina lektioner.

Det är viktigt att du anmäler frånvaro till respektive lärare eller till kulturskolan@kil.se. Vid tre oanmälda frånvarotillfällen kan du förlora din plats.

Obetalad faktura skickas till inkasso. Kontakta oss så snabbt som möjligt om du har problem med en faktura eller om du önskar delbetalning.

Övrig information

Undervisning erbjuds företrädesvis till barn och ungdomar från 4 år, folkbokförda i Kils kommun. Vuxna får anmäla sig och tas emot i mån av plats, men barn och ungdomar har företräde.

Olika aktiviteter har olika startålder och bestäms i samspråk med lärarna. Eleven antas till undervisning under förutsättning att det finns plats på valt ämne. Finns det ej plats ställs eleven i kö och kötiden varierar från ämne till ämne

Det kan tillkomma kostnader för böcker och annat material.

Charlotta Magnusson
Kultur- och fritidschef
charlotta.magnusson@kil.se
0554-192 54

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
16 april 2024