Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Cykling

En cyklist i pumptrackbanan på Fryksta.

På Frykstahöjden finns det fina möjligheter för mountainbikecykling och cykling i pumptrackbanan.

Mountainbike

Den 8 kilometer långa banan för mountainbike utgår från Frykstastugan och följer Ömansmilen mot löpriktningen. Banan är mycket lättåkt i början och slutet. Mittendelen längst i norr är betydligt tuffare.

Pumptrack

Sedan våren 2020 har Frykstahöjdens friluftsområde kompletterats med en så kallad pumptrack, en cykelbana med velodromkurvor och gupp. Initiativet till pumptrackbanan kom från Friluftsfrämjandet i Kil, som har utformat banan. Den har sedan byggts av gatuavdelningen på Kils kommun. Pumptrackbanan är öppen för alla typer av cyklister. Banan hittar du på grusplanen vid Frykstastugan.

Pumpa fram farten

I en pumptrackbana kan du träna dig på att få fart i terrängen utan att behöva trampa så mycket. Istället använder du dig av cykelns och banans egenskaper och pumpar dig fram.

Olika svårighetsgrader

Banan på Frykstahöjden är byggd med ambitionen att du som cyklist ska få till en varierande körning med aldrig sinande rörelse, där du alltid är i en uppför- eller nerförsbacke. Det finns också några platåer här och där som du kan nyttja för både hopp och vila. Det finns alternativspår i banan så att du kan välja väg utifrån svårighetsnivå.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 maj 2024