Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Regler vid uthyrning och lån av lokaler

Ska din förening anordna en cup eller ett läger där deltagarna ska sova över i kommunens lokaler? Det finns regler och bestämmelser som behöver följas. Här kan du läsa om vilka regler och brandskydd som gäller.

Ordningsregler i Kils kommuns lokaler

Dessa ordningsregler gäller i våra lokaler:

 • Ansvarig ledare ska måste vara en person som är myndig.
 • Ansvarig ledare ska alltid finnas på plats under hyrestiden. Ledaren ansvarar för sin grupp både på och utanför planen vid träning och match.
 • Hallen får endast beträdas med gymnastik/ sportskor med sula som inte
  färgar av sig.
 • Ansvarig ledare ska ovillkorligen vara den som lämnar hallen och omklädningsrummen sist av alla.
 • Ansvarig ledare ska tillse att belysning släcks samt dörrar och fönster är stängda.
 • Ansvarig ledare ska tillse att hall och omklädningsrum är i god ordning, för allas trevnad ska grovstädning alltid göras efter avslutad aktivitet. Detta innebär att ansvarig ledare sopar golv samt ser till att flaskor, burkar, papper, och dylikt slängs i avsedda papperskorgar.
 • Redskap ska hanteras varsamt och efter användandet återställas på rätt
  plats.
 • Uppkommer skador på material och inredning ska detta omgående
  rapporteras till vaktmästare. Vid skada kan ersättning komma att utkrävas.
 • Det är inte tillåtet att använda alkohol, narkotika, droger och tobak i
  kommunens lokaler.
 • Kils kommun ansvarar inte för förlorade kläder och övriga tillhörigheter.

Vid frågor kontakta

Elisabeth Johansson
0554-195 82
elisabeth.johansson@kil.se

Brandskydd

Information till dig som hyr lokal

Du som hyr lokal har liksom fastighetsägaren ett ansvar för brandskyddet enligt
lagen om skydd mot olyckor. Varje förening som hyr lokal av Kils kommun ska ha en utsedd säkerhetsansvarig person. Den säkerhetsansvariga ska tillsammans med ordföranden i föreningen gå en säkerhetsutbildning vart tredje år.

Du som använder lokalen

Du som använder lokalen är den som ska se till att verksamheten sker på ett säkert
sätt, till exempel genom att utrymningsvägar inte blockeras.

När du bokar lokal hör efter vad som gäller för din lokal. Finns det t ex brandlarm?
Hur fungerar det? Hur många får vistas i lokalen samtidigt?
När du kommer till lokalen bör du gå igenom lokalen så att du vet var
släckutrustning finns och hur den fungerar. Du ska kontrollera att
utrymningsvägarna inte är blockerade och att det finns en plats utanför huset där
ni kan samlas.

Du som hyr lokalen måste också upplysa de andra som vistas i lokalen om vad
som gäller. Var utrymningsvägarna finns och att utrymningsvägen inte får
blockeras och vart ni samlas om brand uppstår. Tänk på att det inte är tillåtet att röka i offentliga lokaler.

Vad som gäller i samlingslokaler och tillfällig övernattning för grupper

Hos Räddningstjänsten Karlstadsregionen kan du läsa vad som gäller för brandskydd i samlingslokaler och tillfällig övernattning för grupper.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 maj 2024