Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Hur går det till?

Till den första uppgiften när du vill bilda en förening är att bilda en tillfällig styrelse (interimsstyrelse), som minst består av ordförande, sekreterare samt kassör.

Interimsstyrelsens uppgifter:

 • att förbereda det första årsmötet
 • att lägga förslag på stadgar, vilka talar om hur föreningens ska arbeta
 • att lägga förslag på ledamöter och suppleanter att ingå i styrelsen
 • att lägga förslag på föreningens namn
 • att lägga förslag på medlemsavgift.

När ni kommit överens om idéer och önskemål bildas föreningen vilket sker på ett offentligt möte som ni kallat till i förväg. Det är nu föreningen blir en juridisk person.

Att tänka på

Juridisk person

En förening betraktas som juridisk person när stadgarna är antagna och en styrelse är vald. Det innebär att föreningen som sådan är ansvarig för verksamheten och har att rätta sig efter lagar och förordningar.

Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som har ett gemensamt ansvar.

Styrelsen ska minst bestå av:

 • ordförande
 • sekreterare
 • kassör.

Stadgar

Varje förening bör utforma och skriva sina egna stadgar. Stadgarna ska vara riktlinjer och ett stöd för arbetet i föreningen. Det finns en del punkter som måste vara med i stadgarna för att de ska vara giltiga.

Detta ska helst finnas med:

 • föreningens namn
 • var föreningen finns
 • vad föreningen vill (föreningens ändamål)
 • vem som kan bli medlem
 • vem som kan uteslutas
 • hur många som ska sitta i styrelsen
 • hur styrelsen ska väljas
 • hur styrelsen ska arbeta
 • hur många revisorer föreningen ska ha
 • hur många personer som ska vara valberedning
 • vem som är firmatecknare
 • när årsmötet är
 • om man ska ha medlemsavgift
 • varje förening bör utforma och skriva sina egna stadgar. Stadgarna ska vara riktlinjer och ett stöd för arbetet i föreningen. Det finns en del punkter som måste vara med i stadgarna för att de ska vara giltiga.

Det är skillnad mellan stadgar och protokoll. Stadgar ska kunna gälla i många år. Protokoll gäller i ett år. Flera riksorganisationer har normalstadgar för sina föreningar. De ska ses som ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar. Läs mer om hur du bildar en förening hos Riksidrottsförbundet (rf.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Organisationsnummer

En ideell förening behöver inte registrera sig någonstans, men det kan underlätta i olika sammanhang att ha ett organisationsnummer. Ansökan görs till Skatteverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Firmatecknare

Firmatecknaren är den/de som får underteckna handlingar och kvittera ut medel från bank. Firmatecknaren måste ha fyllt 18 år.

Revisorer

Revisorerna ska granska föreningens verksamhet och ekonomi. Revisionslagen är för de ideella föreningarnas del begränsad att gälla endast de som är skyldiga att upprätta årsredovisning. Det finns ingen generell bestämmelse i revisionslagen om att revisorerna ska vara godkända eller auktoriserade. Det är bara i mycket stora föreningar som det ställs krav på auktoriserad eller godkänd revisor.

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att följa den sittande styrelsens arbete och föreslå eventuella nya namn till nästa styrelse inför årsmötet.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 maj 2024