Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering, 34/03;

Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 13 och 3 §, trafikförordningen (1998:1276), föreskriver Kils kommun följande.

Inom de tättbebyggda områdena i Kils kommun gäller följande parkeringsvillkor

  • På gata, väg, parkeringsplats eller annan allmän plats får fordon parkeras under högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag.

  • Inom avgränsat för allmänheten avsett parkeringsområde får fordon inte parkeras annat än på särskilt markerad uppställningsplats.

  • Vid parkering av fordon på parkeringsplats ska iakttas vad som angivits på platsen om uppställningssätt och tidsbegränsning.

  • På gata eller väg får lastbil eller buss vars totalvikt överstiger 3,5 ton inte parkeras utanför särskild anordnad parkeringsplats under längre tid än två timmar i följd.

Föreskrifterna är beslutade den 20 februari 2003.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 maj 2024