Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Snöröjning och sandning

Vinter innebär snö som kan innebära problem i trafiken. För att snösvängen ska fungera måste alla hjälpas åt och följa lagar och förordningar.

Information om snöröjning

Under perioden 1 november–31 mars har vi kontroll på väderutvecklingen dygnet runt och snöröjer vid behov. Under vår driftinformation hittar du information om eventuella avvikelser gällande snöröjningen.

Generella regler för snöröjning

 • Vi snöröjer vid behov, men senast när snödjupet på gatorna är över 12 cm och  på gång- och cykelvägarna när snödjupet är över 4 cm. Vi halkbekämpar efter behov.
 • Vi saltar vissa större vägar vid behov.
 • Vi sandar vid behov och prioriterar då gång- och cykelvägar och så kallade matargator med busstrafik. Vid temperatur under minus 12 grader sandar vi normalt inte eftersom kylan skapar en naturlig strävhet. Kylan gör dessutom att det är svårt att få sanden att fastna.

Prioritering vid sandning och snöröjning

Vi prioriterar följande typer av vägar när det gäller snöröjning och sandning:

 • Enskilda vägar som skolskjuts och hemtjänst använder.
 • Inom centralorten prioriteras gång- och cykelvägar (skolvägar) samt så kallade ”matargator”. Med matargator menar vi de vägar som går ihop till större utfartsvägar inom samhället till exempel Västra Torggatan ut mot Ravinvägen.

Halkbekämpning

 • Vi halkbekämpar med stenmaterial på gång- och cykelvägar, villagator och enskilda vägar.
 • Vi halkbekämpar genomfartsvägar med salt.
 • Halkbekämpning av trottoar är fastighetsägarens ansvar. 
 • Vi erbjuder sandningssand som du kan hämta för privat bruk. 

Snövall framför din infart

När vi plogar kan det ibland bli en snövall framför din fastighetsinfart. Om vi ska hinna med att ploga inom rimlig tid kan vi tyvärr inte undvika det. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att röja undan snön vid din infart, även om snövallen har uppstått av plogbilen. Du får inte köra ut snön i gatan, lägg den istället på din tomt.

Fastighetsägarens ansvar

Du som är fastighetsägare ansvarar för att:

 • Snabbt avlägsna snö och is som är till besvär för gångtrafikanter.
 • Snabbt sanda gångbaneutrymmet eller på annat sätt motverka halkan.
 • Fastighetsägaren får inte skotta ut snö i gatan.
 • Du kan underlätta kommunens snöröjning genom att parkera bilar på egen uppfart eller på anvisade parkeringsplatser.

Buskar och träd

Som fastighetsägare är du skyldig att beskära de träd och buskar som växer utanför tomtgränsen. Tack vare detta undviker du att orsaka skador på fotgängare, arbetsfordon och träd. Fri höjd ska gälla enligt nedanstående:

 • Gångbana: minst 2,5 meter.
 • Vägbana: minst 4,6 meter.

Hämta sandningssand för privat bruk

Kil

Montörsgatan 1, vid kommunförrådet

Tolita

 

Vid ryttarklubben 

Renstad

Slaktboden

Högboda

Bensinmacken

Högboda

Reningsverket

Fagerås

Gamla Sunnevägen vid vändplanen

Nilsby

Reningsverket

Bodetta

Infarten/anslagstavlan

Lene

Stationen

Frykåsen

Vid hållplatsen

 

Har du synpunkter eller behöver göra en felanmälan? 

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
24 maj 2024