Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Parkeringstillstånd

Har du ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och stället du ska besöka? Då kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Vem kan få parkeringstillstånd?

För att få parkeringstillstånd ska du ha ett varaktigt funktionshinder som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. 

Om du inte kör fordonet själv utan åker med som passagerare kan du bara få parkeringstillstånd om du inte kan lämnas ensam utan behöver förarens stöd och hjälp hela tiden utanför fordonet.

Parkeringstillståndet kan återkallas om det missbrukas.

Exempel på tillämpningar:

  • Rörelsehindret ska alltid avse gångförmågan.
  • Tillståndet är inte avsett för kortvariga rörelsehinder.
  • Enbart svårigheter att bära utgör inte grund för ett P-tillstånd. Svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för P-tillstånd.
  • En synskadad person som inte har något rörelsehinder kan normalt inte få ett P-tillstånd.
  • Mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion, inkontinens med mera, där en person kan få akut behov av en toalett anses inte vara grund för ett P-tillstånd.
  • Parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år.

Ansökan

Du ska ansöka om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Ansökan måste styrkas med läkarintyg. OBS! gäller även vid förlängning.

Handläggningstid

Handläggningstiden är cirka tre veckor.

Kostnad

Ansökan och tillstånd är kostnadsfritt.

Parkeringsavgifter

I alla kommuner i Värmland har avgiftsbefrielse medgetts. Detta betyder att du inte ska betala avgift utan du lägger bara fram ditt tillstånd synligt i fordonet. Du kan även ställa dig på en vanlig parkeringsplats om handikapplatsen är upptagen.

Om parkeringstillståndet används utanför Värmland bör du ta reda på vilka regler för avgift som gäller där. Tillståndet gäller även inom Europeiska unionen (EU).

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är Länsstyrelsen. Slutlig instans är Transportstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med vid ett eventuellt avslag.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
16 maj 2024