Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Häckar och buskage

Häckar, träd och buskar som växer för högt eller yvigt kan skymma sikten för trafikanter och därmed orsaka olyckor. Detta kan lätt kan undvikas om du tar hänsyn till de säkerhetsavstånd som gäller.

Detta gäller om din tomt ligger intill gatan

Träd och buskar som växer långt över gångbanan och gatan är en fara för trafikanterna. Det här gäller:

  • Över gångbanan måste det vara fritt från växtlighet upp till 2,5 meter. Grenar kan annars slå de gående i ansiktet och skymma sikt och trafikmärken.
  • Över körbanan ska det vara fri höjd upp till 4,6 meter.

Om du har en hörntomt:

  • bör växtligheten inom sikttriangeln inte vara högre än 80 centimeter över gatuplanet. Det gäller 10 meter åt vardera hållet från gatukorsningen.
  • där en gång- eller cykelväg korsar en gata utanför tomten, är avståndet 5 meter in på gång- och cykelvägen. Avståndet är dock fortfarande 10 meter utmed gatan.

Om du har en utfart från tomten på gatan:

  • Då bör sikten vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Buskar och häckar inte ska vara högre än 80 centimeter.
  • Tänk på att smyga ut med bilen eller cykeln.
  • Det är du som är ansvarig om en olycka inträffar.

Om du planerar att plantera häck

Tänk på att:

  • Sätt häcken minst 60 centimeter från tomtgränsen mot gata eller cykelbana.
  • Stora träd och buskar bör placeras minst 2 meter från tomtgränsen.
  • Rådgör gärna med dina grannar om vad de tycker om den planerade förändringen av din trädgård.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
15 maj 2024