Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Framkomlighet

En fungerande trafik för bilar, cyklister och gångtrafikanter är en förutsättning för att få vardagen att fungera. Därför är det viktigt att vi som kommun och du som fastighetsägare ser till att gator, torg och vägar är tillgängliga för alla.

Du sim fastighetsägaren ansvarar för att gångbanan utanför fastigheten hålls ren och säker för fotgängare. Här kan du läsa de lokala föreskrifterna om renhållning av gångbanor.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
15 maj 2024