Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Belysning

Belysning längs gator, gång- och cykelvägar och på andra allmänna platser ökar trivseln och säkerheten i kommunen. Sedan flera år tillbaks arbetar vi med att byta ut våra lampor till LED-belysning.

Kommunen ansvarar för cirka 4000 belysningsstolpar. De sitter längs gator, gång- och cykelvägar, i parker, på skolgårdar och vid kommunala fastigheter.

Trafikverket ansvarar för belysning utmed riks- och länsvägar.

När tänder och släcker vi ljuset?

Gatubelysningen tänds och släcks automatiskt i samband med skymning och soluppgång.

När vi gör felsökningar eller kontrollerar våra armaturer kan det hända att gatubelysningen är tänd på tidpunkter då den normalt sett inte ska vara det.

Var tredje lampa släckt

För att minska energiförbrukningen håller vi var tredje lampa släckt i de områden där vi ännu inte bytt ut belysningen till LED. För att det ska vara tryggt och trafiksäkert gäller det här inte lampor i korsningar, vid övergångsställen och busshållplatser.

Felalmälan

Ser du trasiga gatlampor eller belysning som inte fungerar som den ska? Vi är tacksamma om du felanmäler till oss, så att vi kan åtgärda felet så snabbt som möjligt.

Här kan du läsa om hur du felanmäler trasig gatubelysning.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
22 maj 2024