Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en del av Polismyndighetens styrmodell. Det är lokalpolisområde Karlstad (LPO Karlstad) som lovar att genomföra och kommunicera åtgärder. LPO Karlstad gör detta tillsammans med Kils kommun.

Polisen har veckovis genomfört medborgardialog genom fysiska samtal med kommuninvånare. Medborgardialogen och andra tillgängliga datakällor har analyserats för att ringa in aktuella problemområden.

Problemområde

Den sammanvägda bilden av de problemområden som finns i Kils kommun är:

 1. Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet samt otillåten hantering av tobak.
 2. Trafikrelaterad brottslighet.
 3. Stölder och inbrott.

Dessa tre områden har gemensamma beröringspunkter. LPO Karlstad och Kils kommun kommer under 2023–2025 att inrikta sig på ett problemområde, arbetet mot: narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet bland ungdomar och unga vuxna.

Medborgarlöftet gäller från 1 januari 2023–31 december 2025, med möjlighet att revidera under tiden om behov uppstår.

Lokalpolisområde Karlstad kommer att:

 • Arbeta aktivt med lagföring och förebyggande arbete kring motorburen problematik samt ordningsstörningar i centrala Kil.
 • Trafikkontroller med fokus på trimmade mopeder samt A-traktorer vid särskild utsatta platser.
 • Arbeta uppsökande mot ungdomsmiljöer och narkotikarelaterad brottslighet.
 • Om underrättelseläget medger genomföra insats mot narkotika eller olovlig alkoholförsäljning i ungdomsmiljöer.
 • Upprätthållande av lokalt poliskontor vid ett tillfälle per vecka. Företrädesvis med hjälp av det mobila poliskontoret för att stärka den polisiära närvaron.
 • Besöka Sannerudsskolan i preventivt syfte samt jobba med polisiär synlighet och informationsspridning i skolmiljön.
 • Polisen och kommunen kommer tillsammans att:
  Utöka samverkan mellan polis och socialtjänst relaterat till ungdomar och tidiga insatser.
 • Tillsammans med socialtjänst genomföra förebyggande samtal med ungdomar i riskzon.
 • Informationskampanjer riktat till föräldrar och ungdomar med anknytning till det systematiska ANDTS-arbetet.
 • Genomföra tillsyn mot verksamhet som innehar alkohol och tobakstillstånd.

Kommunen kommer att:

 • Kontinuerligt kontrollera och uppdatera aktuell lägesbild.
 • Utveckla och utöka arbetet med barn och ungdomar i riskzonen.
 • Fortsätta utveckla samverkan mellan skola och socialtjänst.
 • Prioritera fältgruppens arbete under högriskhelger.
 • Inventera platser som behöver göras mer trygga.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024