Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Kurs i återfallsprevention

Vill du ha verktyg för att hantera utmaningar med din beroendeproblematik och förhindra återfall? Vi anordnar kurser i återfallsprevention.

Återfallsprevention är färdighetsträning för dig som har beroendeproblematik. Återfallsprevention är en metod där du får lära och träna dig på olika färdigheter för att inte behöva återfalla i ett problembeteende.

Vår kurs ger dig verktyg för att medvetandegöra och hantera utmaningar med din beroendeproblematik och förhindra återfall.

Målsättningen med kursen

  • du ska öka din förmåga att känna igen dina risksituationer för återfall
  • du ska bli medveten om dina personliga konsekvenser av problembeteenden
  • du ska bli bättre på att antingen undvika risksituationer för återfall eller hantera dem
  • du ska hitta alternativ till problembeteenden.

Återfallsprevention sker i grupp vid åtta tillfällen plus en uppföljningsträff. I vissa fall kan den också bedrivas individuellt. Kontakta individ- och familjeomsorgen om du vill veta mer.

Individ- och familjeomsorg
0554-194 50

Telefontid receptionen:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag klockan 8–12. Onsdag klockan 13–16.

Besöksadress: Västra Torggatan 5

För orosanmälning övrig tid, ring växeln 0554-191 00.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
24 maj 2024