Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Vårdnad, boende och umgänge

Familjerättsenheten kan hjälpa till med samarbetssamtal om man som föräldrar inte kommer överens, eller avtal om man överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut.

Kils kommun samarbetar med Karlstads kommun

Kils kommun har ett avtal med Karlstads kommun om familjerätt. Det betyder att båda kommunernas invånare har rätt att vända sig till Familjerättsenheten i Karlstads kommun för att få hjälp.

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden. Vem barnet ska bo hos och hur umgänget med den andra föräldern ska fungera. Då kan samarbetssamtal vara ett sätt att finna en gemensam lösning.

Syftet med samtalen är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden, som ett alternativ till en process i domstol. Det görs ingen registrering eller journalanteckning vid dessa samtal.

Det finns möjligheter för föräldrar som är överens att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalen har samma rättsliga status som en dom i domstol. Avtalen upprättas av familjerättsenheten, som också måste godkänna föräldrarnas överenskommelse genom att underteckna avtalen. Avsikten med socialnämndens godkännande är att så långt som möjligt försäkra sig om att avtalet är till barnets bästa.

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket i de fall ingen tidigare ändring av vårdnaden har gjorts.

Familjerättsenheten gör också utredningar på uppdrag av domstol. I samband med utredningar träffar de barn, föräldrar och referenter i syfte att få material för att kunna göra en bedömning och lämna förslag till tingsrätten. I utredningsarbetet är barnets behov och intressen i fokus. Barnets viljeyttringar finns med i utredningen och bedöms utifrån barnets ålder och mognad.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
29 april 2024