Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Kontaktperson

En del ungdomar behöver extra stöd av en annan vuxen än sina egna föräldrar. Det kan handla om läxläsning, fritidsaktiviteter och att prata om hur det är att bli vuxen.

En kontaktperson kan också inspirera och motivera till fysiska, sociala eller andra aktiviteter. Hur ofta man träffar sin kontaktperson varierar, men en gång i veckan är vanligast.

Att bli kontaktperson för barn och ungdomar

Det krävs ingen särskild utbildning för att bli kontaktperson. Ditt engagemang, din erfarenhet och känsla för barn och ungdomar krävs däremot. Som kontaktperson blir du en förebild för unga människor.

Ersättning

En kontaktperson får timarvode och en omkostnadsdel för att täcka utgifter
för mat, aktiviteter med mera.

Vill du bli kontaktperson?

Vill du anmäla intresse för att vara familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson eller särskild förordnad vårdnadshavare mejla till familjehem.kontakt@kil.se.

Om du vill läsa mer om möjligheten att bli kontaktperson åt en person med funktionshinder kan du läsa mer här.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
29 april 2024