Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Familjehem

Familjehem finns till för barn och ungdomar som av någon orsak inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Barnet kan placeras en kortare eller längre tid. Några barn bor i sitt familjehem under hela sin uppväxt.

Ett familjehem förväntas ge barnet en grundläggande omsorg, känslomässig värme, stimulans, vägledning, gränssättning och stabilitet. Det är socialtjänstlagen (SoL) som styr verksamheten kring barns och ungas placering i familjehem. Alla familjehem i Kils kommun är speciellt utredda för att passa varje barn.

Vill du bli familjehem?

För att bli ett familjehem krävs det att du har erfarenhet av att ta hand om egna eller andras barn. Det viktigaste är att du har en familj med en trygg och stabil livssituation. Du kan vara ensamstående, gift, sambo, särbo med eller utan barn. Du kan också vara släkt med barnet. Vi har unga och äldre familjehem av olika nationaliteter.

Anmäl intresse

Vill du anmäla intresse för att vara familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson eller särskild förordnad vårdnadshavare mejla till familjehem.kontakt@kil.se.

När din intresseanmälan kommit in gör Socialtjänsten en utredning som omfattar flera hembesök, en intervju, referenssamtal och utdrag ur offentliga register. Detta sammanfattas i en skriftlig utredning som underlag för beslut.

I Kils kommun arbetar vi enligt Barns Behov I Centrum, BBIC. Det är ett system för uppföljning så att de placerade barnen garanteras hjälp på viktiga utvecklingsområden.

Ersättning för att vara ett familjehem

Varje familjehem har ett skriftligt avtal med socialtjänsten kring arvode och omkostnad. Arvodet är pensions- och sjukpenningsgrundande men inte A-kassegrundande. Omkostnadsdelen ska täcka familjehemmets utgifter för bland annat barnets mat, kläder, fickpengar och resor.

Individ- och familjeomsorg
0554-194 50

Telefontid receptionen:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag klockan 8–12. Onsdag klockan 13–16.

Besöksadress: Västra Torggatan 5

För orosanmälning övrig tid, ring växeln 0554-191 00.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
24 maj 2024