Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Adoption

Att adoptera är att bli förälder till ett barn som redan finns. Du kan ansöka om adoption som ensamstående, sambo eller gift om du och eventuell partner är över 18 år.

Samarbetsavtal med Karlstads kommun

Kils kommun har avtal med Karlstads kommun om familjerätt. Det betyder att du som bor i Kils kommun ska vända dig till familjerätten i Karlstads kommun för att få hjälp.

Adoption av utländskt barn

Har du bestämt sig för att ansöka om att få adoptera ett utländskt barn, vänder du sig till familjerättsenheten med en ansökan om medgivande. Då görs en utredning i syfte att bedöma sökandens allmänna lämplighet. Utredningen lämnas med förslag till socialnämnden som beslutar om medgivande ska lämnas. Utredningen ligger också till grund för beslut i utlandet samt när utlandsmyndighet ska välja barn till föräldrarna.

Adoption av din partners barn

Om du vill adoptera din partners barn ska du göra en ansökan hos tingsrätten. Innan tingsrätten tar ett beslut får familjerättsenheten i uppdrag att inkomma med ett yttrande om adoption är till barnets bästa.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
29 april 2024