Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa är det viktigt att göra en orosanmälan. Det gör du genom att kontakta individ- och familjeomsorgen.

Det är alltid bra om du personligen kan stå för dina upplysningar, men du har möjlighet att vara anonym. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte presenterar dig med ditt namn när du ringer.

Du som arbetar inom skola, sjukvård eller barnomsorg

Du som arbetar inom skola, sjukvård eller barnomsorg har du enligt lag anmälningsplikt om du misstänker att ett barn far illa. I de fall får du inte vara anonym.

Individ- och familjeomsorg
0554-194 50

Telefontid receptionen:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag klockan 8–12. Onsdag klockan 13–16.

Besöksadress: Västra Torggatan 5

För orosanmälning övrig tid, ring växeln 0554-191 00.

Socialjour, kvällar och helger
Socialjouren handlägger akuta, sociala ärenden som inte kan vänta till kommunens ordinarie öppettider.

054-540 50 54 eller 054 540 50 14

Telefontid:
Söndag–torsdag klockan 16.30–00.00
Fredag–lördag 16–01.30

Efter socialjourens stängning, ring 112.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
15 januari 2024