Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Du som behöver en god man eller förvaltare

Om du på grund av sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller liknande inte kan ta hand om din ekonomi, kan du ansöka om att få en god man.

När överförmyndarnämnden får reda på att du behöver god man eller förvaltare gör nämnden en ansökan hos tingsrätten. Du kan också ansöka själv om du fyllt 16 år. Även din make eller maka, din sambo eller dina närmaste släktingar kan ansöka åt dig.

Vad skiljer en god man och förvaltare?

En god man och en förvaltare har i princip samma uppgifter men deras ansvar och vad de får göra skiljer sig åt.

  • En god man kan inte utses mot din vilja. Det är en frivillig åtgärd som innebär att du behåller rättshandlingsförmågan.
  • Förvaltarskap är däremot en tvångsåtgärd för dig som är helt oförmögen att ta hand om dig själv eller din egendom. Det innebär att en förvaltare kan utses utan ditt samtycke.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
22 maj 2024