Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Hjälp att rösta

Foto: Fialotta Bratt, Valmyndigheten.

Om du behöver hjälp att rösta kan du få det på flera sätt: i vallokalen av röstmottagarna, genom bud eller genom ambulerande röstmottagare (personer som kommer hem till dig).

Hjälp från röstmottagarna

En röstmottagare kan hjälpa dig att göra i ordning din röst i vallokalen. Röstmottagaren har tystnadsplikt. Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Har du svårt att ta dig in i lokalen kan röstmottagarna hämta din röst utanför lokalen.

Hjälp från ett bud eller ambulerande röstmottagare

Du kan rösta via ett bud eller ambulerande röstmottagare om du har svårt att ta dig till vallokalen på grund av

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • du bor längs en lantbrevbärarlinje.

Material för att rösta med bud finns i val- och röstningslokaler. Du kan också beställa det från Valmyndigheten.

Vem får vara bud?

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd

Ambulerande röstmottagare

Ambulerande röstmottagare är två personer som kommer till ditt hem för att du ska kunna rösta. Du kan använda denna tjänst om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och därför inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal.

De ambulerande röstmottagarna är utsedda av valnämnden och har tystnadsplikt. Du måste ha ditt röstkort och id-handling. Röstmottagarna har med sig övrigt material som behövs för att rösta.

Om du har tappat bort ditt röstkort kan du ringa valnämnden på 0554-198 00, så har vi möjlighet att skriva ut ett dubblettröstkort.

Röstning på boenden

Ambulerande röstmottagare kommer till boenden i kommunen under vissa dagar under förtidsröstningen.

Smeden fredag 31 maj klockan 13.30–14.30
Sannerud, Åkerbo, Karlslund tisdag 4 juni klockan 10–12, 13–14

Röstning i hemmet

Ambulerande röstmottagare kan besöka dig i hemmet vissa dagar under förtidsröstningen.

Torsdag 23 maj klockan 10–12
Tisdag 28 maj klockan 13–15
Torsdag 30 maj klockan 10–12
Onsdag 5 juni klockan 13–15
Söndag 9 juni klockan 15–18

Vill du ha besök av ambulerande röstmottagare bokar du tid via valkansliet, på telefon 0554-198 00.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 maj 2024