Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Fritids, fritidshem

Fritidshemmen har till uppgift att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och anpassad grundskola. De ska också erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Fritidshemmen ska organiseras så att det möjliggör för föräldrar att arbeta eller studera.

Kommunen erbjuder fritidshem till barn i åldrarna 6–12 år, vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Plats i fritidshem erbjuds bara under den tid du arbetar eller studerar. När du är ledig får barnet inte vara på fritidshemmet.

Fritidshemmen i Kil är samordnade med skolan, alla fritidshem ligger i direkt anknytning till skolan.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Kils kommun erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger till barn vars vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagd utanför den ordinarie förskolans öppettider. Barnomsorg på obekväm arbetstid bedrivs på förskolan Mons Backe. Här kan du läsa mer om barnomsorg på obekväm arbetstid fungerar.

Regler och rutiner

Här kan du läsa om avgifter och regler som gäller för fritidsplats

Fritidshemmen i Kils kommun

På Bodaskolan finns fritidshemmet Vesslan.

På Dallidenskolans fritidshem finns två avdelningar

Fritidshemmet Katten Jansson
Katten Jansson tar emot barn i åldrarna 6–7 år.

Fritidsklubben Vargen
Vargen tar emot barn i åldrarna 8–11 år.
Avdelningen Vargen samarbetar med Katten Jansson när det gäller öppning och stängning.

Fritidshemmet på Fageråsskolan tar emot barn i åldrarna 6–13 år.

På Sannerudskolans fritidshem finns tre avdelningar, Kosmos, Tellus och Vintergatan.

Vintergatan tar emot barn i årskurs 1–2 och grundsärskolan.
Tellus tar emot barn i årskurs F–2.
Kosmos tar emot barn i årskurs 3–6.

Fritidshemmet Viltstigen

På Tolitaskolan finns fritidshemmet Viltstigen. Viltstigen tar emot barn i åldrarna 6–13 år.

På Vikstaskolan finns det fyra fritidshem. Fritidshemmen ligger i direkt anslutning till undervisningslokalerna och har kapprummen på samma plats som under skoldagen.

De yngsta barnen, i förskoleklassen, har ett eget fritidshem i anslutning till sina klassrum.

Övriga fritidshem är placerade i tre olika huskroppar och varje fritids har där åldersblandade grupper inom årskurs 1–3.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
13 juni 2024