Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Elevpraktik, PRAO

I årskurs 8 och 9 har du som elev obligatorisk prao. På en praoplats kan du lära dig spännande saker och hitta nya intressen inför kommande studie- och yrkesval. Praon är en vecka i årskurs 8 och en i årskurs 9.

Viktigt att tänka på för dig som elev

Alla elever ska söka sina egna praoplatser. Det gör du som en del av det entreprenöriella lärandet, det vill säga ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Om du har svårt att hitta praoplats, ta kontakt med mentor eller studie- och yrkesvägledare för att få hjälp.

När du har hittat en praoplats ska du lämna ett praobrev till arbetsgivaren. Därefter ska du och din vårdnadshavare registrera din prao.

Handledaren på din praoplats behöver också registrera sig och godkänna att du ska göra din prao på arbetsplatsen. Om de här båda e-tjänsterna inte är ifyllda innan praon startar, blir det ingen prao.

Under relaterad information finns två informationsblad som du eller kan ladda ner och skriva ut om du inte redan fått dem av din mentor.

När du fått en praoplats behöver du och din vårdnadshavare registrera er. Detta gör ni på vår e-tjänst via knappen ovan.

För dig som arbetsgivare

Det är viktigt att du som arbetsgivare registrerar ditt godkännande av praoplatsen innan praon startar. När praon är slut måste du fylla i en närvaroanmälan. Detta gör du via knapparna nedan.

En praoelev behöver inte prova på alla arbetsuppgifter som finns i verksamheten. Det viktiga är att eleven får känna sig delaktig och vara med under arbetsdagarna.

Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen som hjälper till med:

  • Information om de regler, risker och säkerhetsföreskrifter som gäller specifikt för praoplatsen.
  • Introduktion i arbetsuppgifterna och gemenskapen på arbetsplatsen samt se till att möjlighet ges till lunchrast och pauser.

Eleven är försäkrad genom skolan.

Regler för ungdomar i arbetslivet

Praoelever får arbeta max sju timmar per dag eller 35 timmar per vecka. De får inte arbeta övertid. Arbetsdagen får inte starta före klockan 06 eller sluta efter klockan 20.

Praoelever får ha ett lätt och ofarligt arbete och får inte:

  • arbeta ensam
  • utföra arbetsuppgifter där de riskerar överansträngning eller olycksfall
  • utföra arbete som innebär stort ansvarstagande eller är fysiskt eller psykiskt tungt
  • arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter
  • ansvara för kontanthantering, kassa eller något som är värdefullt
  • utföra något som kan leda till att någon skadar sig
  • sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak.

Som stöd till dig som handledare under praon finns elevens lärare och skolans studie- och yrkesvägledare.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
10 juni 2024