Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Utvecklingssamtal, IUP

Minst en gång per termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtalet ska handla om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och bedömnings- eller betygskritierier. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

I förskolan och förskoleklassen ska man ha utvecklingssamtal en gång om året.

Individuell utvecklingsplan

Elever som inte får betyg ska få en individuell utvecklingsplan, IUP.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
26 april 2024