Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola har liksom grundskolan nio årskurser. Utbildningen är individuellt anpassad till varje elevs förutsättningar. Eleverna bedöms kontinuerligt och kan utifrån sin förutsättningar undervisas enligt både anpassad grundskolas och grundskolans kursplan.

Mottagande i anpassad grundskola

Placeringar i anpassad grundskola sker alltid i samråd med vårdnadshavarna och efter en så kallad skolformsutredning. En skolformsutredning består av en medicinsk, en social, en pedagogisk och en psykologisk bedömning.

Anpassad grundskola finns i lokaler på Sannerudsskolan F–6 och på Sannerudsskolan 7–9.

Olika former av anpassad grundskola

Undervisningen är organiserad på olika sätt för att eleven ska få ut så mycket som möjligt av sin skolgång. Det finns även möjlighet att läsa ämnesområden istället för enskilda ämnen.

Olika varianter för undervisningen:

  • eleven går i en anpassad grundskoleklass
  • eleven integreras fullt ut i en grundskoleklass
  • eleven integreras i en grundskoleklass i vissa ämnen.

En anpassad grundskoleklass är en liten grupp med hög personaltäthet och med personal som har kompetens för sitt uppdrag.

För vårdnadshavare

På skolportalen hittar du som vårdnadshavare information från skolan som till exempel schema, närvaro och omdömen. Här finns även alla kontaktuppgifter du kan behöva.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
18 juni 2024