Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Detaljplan Dikartorp

Kils kommun har ett behov av detaljplanelagd mark för bostäder varav aktuellt område föreslås för ändamålet.

Området är sedan tidigare ett utpekat utvecklingsområde i en fördjupning av översiktsplanen för Lövenstrand (2002). Vidare har kommunen i sin översiktsplan angett att Kils tätort ska utvecklas med bostäder norrut.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra nya bostäder i form av friliggande småhus inom planområdet. Planen syftar även till att bekräfta och ge planstöd till befintlig bostad i området.

Omarbetning av tidigare plan pågår.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
10 juni 2024