Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Detaljplan Viksta by

Illustration över området Lövenstrand.

En detaljplan har upprättats för Viksta By inom Lövenstrandsområdet. Förslaget till detaljplan var utställt under perioden 28 mars–26 april 2011.

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av 17 till 38 nya småhus inom området med tillhörande infrastruktur. Med småhus menas här såväl radhus, kedjehus, parhus som friliggande enbostadshus. Flest bostäder blir det om endast radhus uppförs och minst med enbart friliggande enbostadshus. Flest bostäder blir det om endast radhus uppförs och minst med enbart friliggande enbostadshus, blir det en blandning blir antalet däremellan.

Området Viksta ligger inom Lövenstrandsområdet. Det kommer att få sin infart från länsväg 715 strax väster om Vikstaskolan. Kvartersmarkens utbredning följer landskapet och avgränsas i väster och öster av raviner. En gångtunnel kommer att anordnas under länsväg 715. Planen upprättas med normalt planförfarande.

Handlingar:

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
11 juni 2024