Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Detaljplan Säbytorp, Punsgärdet

Ett förslag till detaljplan för Säbytorps stugområde har upprättats. Syftet med planläggningen är att möjliggöra upp till fyra nya enbostadshus i anslutning till Säbytorps stugområde.

Planområdet ligger i anslutning till Säbytorps stugområde på Västra sidan Nedre Fryken, cirka sju km norr om Kils tätort.

Området avgränsas i öster och söder av befintlig bebyggelse, i väster av Kattnäsvägen och i norr av den grusväg som leder upp till Säbytorps gård. Planområdets areal är ca 1,5 hektar.

Marken inom det berörda området ägs av en privat fastighetsägare.

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Förslaget bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.

Handlingar:

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
11 juni 2024