Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Detaljplan Runnevåls industriområde

Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplan för Runnevåls industriområde.

Planområdet ligger inom Kils tätort, i anslutning till Runnevåls industriområde. Området avgränsas i sydost av Volymvägen och befintligt industriområde, i sydväst av Fryksdalsbanan, i nordost av Odens väg och bostadsområdet Runnevål samt i nordväst av skogsmark.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av byggnader och anläggningar för industriändamål.

Förslaget bedöms ha stöd i den kommunomfattande översiktsplanen.

Planen upprättas med så kallad utökat planförfarande enligt PBL 2010:900.

Handlingar:

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
11 juni 2024