Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Detaljplan Kils hästcenter

Ett förslag till detaljplan för Kils hästcenter på Hannäsudden har upprättats.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900

Planen vann laga kraft 2018-12-05.

Syftet med planläggningen är att bekräfta den hästsportverksamhet som, med stöd av ett tidsbegränsat bygglov, redan är etablerad inom området. Vidare kommer gällande detaljplan att upphävas för ett markområde i söder utan att denna mark får någon ny användning.

Handlingar:

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
11 juni 2024