Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Detaljplan Fryksta Freja

Kils kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Halsmo 1:1.

Syftet med planen är att skapa möjlighet för museum och förvaring av ångbåten Freja vid Fryksta gamla järnvägsstation. Marken är i gällande detaljplan planlagd som allmän platsmark, park.

Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900

Planen antogs den 7 februari 2024. Under antagandehandlingar finns protokollsutdrag samt besvärshänvisning med information till den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
11 juni 2024