Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Detaljplan del av Säbytorps stugområde

En detaljplan har upprättats för fastigheten Säbytorp 1:115, 1:116, 1:123 samt del av Säbytorp S:2.

Syftet med planen är att ge byggrätt, i samma omfattning som för angränsande bostadsbebyggelse, åt de tre fastigheterna som idag ligger inom parkmark samt säkra vägen fram till dessa fastigheter.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Handlingar:

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
11 juni 2024