Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Ändring av stadsplan för Vikstaskolan

Ett förslag till ändring av stadsplan för Vikstad 3:1 med flera har upprättats.

Vikstaskolan årskurs F–6 är i behov av renovering och detaljplanen behöver ändras i syfte att möjliggöra framtida om- eller nybyggnation av skolan. För att få plats med en större skola, och där behovet av friyta tillgodoses behöver området med byggbar mark inom planen vidgas.

Planändringens syfte är att öka den byggbara ytan inom planen för att rymma en större skolbyggnad. I samband med ändringen görs även tre plantekniska anpassningar som ligger inom gällande plans syfte.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Planen bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.

Handlingar:

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
11 juni 2024